Inici
PREVENIR TERMINOLOGIA LEGAL
(Del lat. Praevenire) tr. Preparar, aparellar i disposar amb anticipació les coses necessàries per a una finalitat. 2. Preveure, veure, conèixer d’antuvi o amb anticipació un dany o perjudici. 3. Preveure, evitar, destorbar o impedir una cosa. 4. Advertir, informar o avisar a quelcom de demanar una cosa. 5. Imbuir, impressionar, preocupar, a algú, induint-lo a prejutjar persones o coses. 6. Anticipar-se a un inconvenient, dificultat o objecció. 7. Dret. Ordenar i executar un jutjat les diligències inicials o preparatòries d’un judici civil o criminal, assenyaladament les que per ser urgents no s’han de demorar encara que no estigui definida encara la competència. 8. Dret. Instruir les primeres diligències per assegurar els béns i les resultes d’un judici. 9. Prnl. Disposar amb anticipació; preparar-se d’antuvi per a una cosa. Prevenir-se a quelcom una cosa. Fr. Venir-li al pensament, ocorrin-se. No saps què significa aquest terme poc corrent? Cerques informació per aclarir-te i comprendre un poc més els teus documents legals? Entra en aquesta secció per resoldre qualsevol dubte lingüístic referent a la terminologia legal.
Bufete Nadal&Asociados © | Tots els drets reservats